Bukikan Dojo


Szkoła japońskich sztuk walki Bukikan Dojo została założona w 2022 roku przez sensei Marka Hajduczenia. Po wieloletniej znajomości, Hajduczenia sensei rozpoczyna trening Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu z Krzysztofem Machnikiem sensei. Wkrótce potem tworzy grupę zainteresowanych w Wipsowie, która w 2022 roku przenosi się do Barczewa dając początek Bukikan Dojo.

Bukikan Dojo jest częścią Katori Sugawara Poland, organizacji zrzeszonej w Sugawara Sogo Budo - założonej przez Tetsutaka Sugawara shihan organizacji popularyzującej japońską sztukę walki mieczem na jej najwyższym technicznym poziomie.

Co to znaczy Bukikan Dojo?

Dojo znaczy dosłownie miejsce drogi i jest używane w tradycji japońskich Budo jako szkoła (miejsce). Podczas gdy ten termin pojawia się powszechnie w sztukach walki i jego znaczenie łatwo znaleźć w internecie, Shoshin nie jest już tak łatwo spotykany.

Bukikan w dosłownym tłumaczeniu znaczy budynek lub miejsce (do treningu technik) broni. Nazwę Dojo nadał Krzysztof Machnik sensei, biorąc pod uwagę łączące go z prowadzącym Dojo Markiem Hajduczenia zamiłowanie do treningu różnymi rodzajami broni (nie tylko z curriculum Katori Shinto Ryu).